Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-060112-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc (không kể vào thời gian chuyển gởi hồ sơ xin cấp giấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ đến Cục Đo đạc và Bản đồ và ngược lại)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đề nghị bổ sung nội dung giấy phép nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường
Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 01 ngày
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết thì xác minh thực tế, lập thủ tục trình Cục Đo đạc và Bản đồ trong thời hạn 10 ngày
Bước 4: Cục Đo đạc và Bản đồ xem xét, thẩm tra và cấp giấy phép trong thời hạn 05 ngày. Chuyển giấy phép về Sở Tài nguyên Môi trường
Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận giấy phép và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường trong thời hạn 01 ngày
Bước 6: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường trao giấy phép đã được ký duyệt cho người đề nghị bổ sung trong thời hạn 01 ngày
Đơn xin đề nghị bổ sung nội dung giấy phép
Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình hoạt động
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-060112-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22