Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-060306-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn
- Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.
Bước 3: Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Bước 4: Phòng chuyên môn - Sở Xây dựng nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh để trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định bị hư hỏng, rách nát; giấy chứng nhận đã hết trang ghi những thay đổi; Giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã cấp cho tổ chức, cá nhân trước đây thì chủ sở hữu được cấp đổi
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính)
Giấy chứng nhận cũ được cấp (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (phụ lục 03)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 50.000 đồng/01 hồ sơ

0
25