Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-061069-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ, trường hợp nộp hồ sơ sau 03 giờ chiều thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Một trong các bên tham gia thế chấp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường
Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường thẩm tra hồ sơ, thực hiện xóa đăng ký thế chấp trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao trả giấy chứng nhận trong thời hạn 01 ngày
Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Xác nhận của bên nhận thế chấp đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng thế chấp hoặc bản xác nhận
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 04/XĐK)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28