Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-061780-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu chính đến Sở Giao thông Vận tải.
+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp Sở Giao thông Vận tải thì chủ sở hữu phương tiện phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu, thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của UBND xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó
+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính phải:
• Trả phí dịch vụ bưu chính và nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cho Sở Giao thông Vận tải thông qua đơn vị thực hiện dịch vụ bưu chính
• Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho đơn vị dịch vụ bưu chính đăng ký trực tuyến (online) và chụp ảnh tệp tin điện tử để Sở Giao thông Vận tải kiểm tra trực tiếp. Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu, thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của UBND xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó
+ Đơn vị dịch vụ bưu chính đăng ký trực tuyến (online) với Sở Giao thông Vận tải để kiểm tra trước khi nhận hồ sơ
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:
+ Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải
Bước 3: - Phòng Quản lý Vận tải:
+ Kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thông báo rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn bằng văn bản
+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình Lãnh đạo Sở ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi trả qua đường bưu chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp nếu bị cũ, nát, chủ phương tiện có trách nhiệm làm thủ tục đổi
+ Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa phải nộp lại giấy hẹn, xuất trình chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền (nếu nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải). Nếu có yêu cầu nhận kết quả qua đường bưu chính thì nộp lại giấy hẹn và bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện chứng minh nhân dân
Giấy tờ phải nộp:
+ Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 7)
+ Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi
+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp
Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để kiểm tra nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải hoặc để đơn vị dịch vụ bưu chính đăng ký trực tuyến (online), chụp ảnh tệp tin điện tử gửi Sở Giao thông Vận tải để kiểm tra trực tiếp nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 70.000 đồng/phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-061780-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29