Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-062588-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý cá Khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến liên hệ tại Phòng quản lý đầu tư để được hướng dẫn lập và nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bước 2: Chuyên viên phòng quản lý đầu tư:
- Tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện.
- Soạn thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình lãnh đạo ban duyệt và cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Chuyển hồ sơ cho Công an.
Bước 3: Công an (làm con dấu): 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cục thuế (mã số thuế): 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại nơi đăng ký cùng với con dấu và mã số thuế
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cấm hoạt động trái pháp luật, lừa đảo
Cấm kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký
Cấm khai khống vốn đăng ký, không góp đủ và đúng hạn số vốn đã đăng ký
Cấm kinh doanh các ngành nghề cấm kinh doanh
Cấm người đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Dự thảo điều lệ công ty
Danh sách cổ đông sáng lập của công ty, 01 quyết định thành lập (giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân
Văn bản xác nhận vốn pháp định nếu công ty kinh doanh ngành nghề cần phải có vốn pháp định, 01 bản sao chứng chỉ hành nghề của Chủ sở hữu, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các chức danh khác do Điều lệ công ty quy định, đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà pháp luật qui định phải có chứng chỉ hành nghề
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu, quy mô và địa điiểm thực hiện dự án đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ

0
23