Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-064939-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu Công chứng hợp lệ. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ yêu cầu Công chứng phức tạp (trường hợp hồ sơ cần phải xác minh hoặc thời hạn niêm yết 30 ngày thì thời hạn đó không tính vào thời hạn giải quyết hồ Công chứng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản Công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Xác lập hồ sơ Công chứng
+ Cá nhân nộp một bộ hồ sơ yêu cầu Công chứng tại phận tiếp nhận hồ sơ Phòng Công chứng.
+ Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ yêu cầu Công chứng, nếu đầy đủ thì ghi vào sổ thụ lý hợp đồng, giao dịch.
Bước 2: Phòng Công chứng
+ Nghiên cứu, hướng dẫn và xử lý hồ sơ.
+ Chuẩn bị văn bản Công chứng.
Bước 3: Công chứng viên cho cá nhân ký văn bản Công chứng
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho đóng lệ phí và đóng dấu giao trả hồ sơ cho người yêu cầu Công chứng
Bước 5: Phòng Công chứng lưu hồ sơ Công chứng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi nộp bản sao thì người yêu cầu Công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Người yêu cầu Công chứng, người làm chứng phải ký tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt Công chứng viên
Phiếu yêu cầu Công chứng
01 bản dự thảo văn bản Công chứng
Bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế và hộ khẩu thường trú/ tạm trú
Bản sao giấy chứng nhận quyền hữu và giấy chứng quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp hợp pháp
Tùy từng trường hợp mà cá nhân nộp bổ sung một trong các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung yêu cầu Công chứng, cụ thể:
+ Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân nếu còn độc thân hoặc đã ly hôn hoặc có chồng nhưng đã chết.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
+ Giấy chứng tử và văn bản khai thừa kế nếu tài sản liên quan đến thừa kế.
+ Quyết định ly hôn có hiệu lực pháp luật.
vv....................................
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hơp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tải về
Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí công chứng đối với hợp đồng xác định giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì mức thấp nhất là 100.000 đồng, mức cao nhất không quá 10.000.000 đồng; cụ thể - Dưới 100.000.000 đồng là 100.000 đồng - Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 là 1.000.000 đồng - Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 là 1.000.000 đồng + 0,07 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng - Từ trên 5.000.000.000 là 3.800.000 đồng + 0,05 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng(Mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-064939-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40