Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-068151-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tư Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Hoặc nhận hồ sơ qua Internet. Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn
Bước 2: Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bước 3: Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hoặc nộp hồ sơ qua Internet. Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn
Bước 4: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi viết phiếu hẹn
Bước 5: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả soạn thảo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trình lãnh đạo ký.
Bước 6: Chuyên viên Phòng đăng ký kinh doanh chuyển sang Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội để khắc con dấu
Bước 7: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Nhận con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu.
Bước 8: Kết quả của thủ tục hành chính mà doanh nghiệp nhận được là: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới đã thực hiện xong việc chuyển đổi.
Giấy đề nghị chuyển đổi
Điều lệ công ty chuyển đổi
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức
Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp có ít nhất 02 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp chỉ có 01 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty
Quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình Công ty
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách người đại diện theo ủy quyền
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký kinh doanh 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-068151-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22