Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-068174-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Có hiệu lực ngay khi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và lưu hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và lưu vào hồ sơ của Doanh nghiệp
Văn bản phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính Doanh nghiệp - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-068174-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28