Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-068226-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký kinh doanh và nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bước 2: Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bước 3: Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư
Bước 4: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi viết phiếu hẹn
Bước 5: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đánh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trình lãnh đạo ký
Bước 6: Đến ngày hẹn công dân đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện sau đây phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:
- Xăng, dầu các loại;
- Khí đốt các loại (bao gồm cả hoạt động chiết nạp);
- Các thuốc dùng cho người;
- Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;
- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;
- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
- Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);
- Nguyên liệu thuốc lá;
- Dịch vụ y tế. dịch vụ y, dược cổ truyền;
- Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm dịch vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệm thuốc;
- Hành nghề thú y;
- Hành nghề xông hơi khử trùng;
- Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông;
- Dịch vụ truy nhập Internet (ISP);
- Dịch vụ kết nối Internet (IXP);
- Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông);
- Cung cấp dịch vụ bưu chính;
- Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước ngoài;
- Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành về điện lực;
- Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật;
- Dịch vụ hợp tác làm phim;
- Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế;
- Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải;
- Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán:
+ Môi giới chứng khoán. tự kinh doanh chứng khoán. quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. bảo lãnh phát hành chứng khoán. tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.
+ Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
+ Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
- Dịch vụ xuất khẩu lao động;
- Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư vấn pháp luật và bào chữa) do luật sư Việt Nam thực hiện;
- Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện;
- Dịch vụ khắc dấu;
- Dịch vụ bảo vệ;
- Dịch vụ lữ hành quốc tế.
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Ngành nghề phải có vốn pháp định như sau:
- 06 tỷ đồng đối với kinh doanh bất động sản.
- 02 tỷ đồng đối với dịch vụ bảo vệ.
Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu như đối với doanh nghiệp)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN
Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi thành tổ chức tự trang trải kinh phí
Những tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề đòi hỏi phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật thì phải có giấy phép theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy Đề nghị Đăng ký Kinh doanh đối với tổ chức khoa học, công nghệ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký kinh doanh 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-068226-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18