Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-069259-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Nhà đầu tư đến nhận hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu tư
Hoàn tất hồ sơ: Nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư
Kiểm tra hồ sơ: Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn
Quyết định thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Trả kết quả: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư
Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư
Tùy theo hình thức đầu tư ban đầu, nhà đầu tư nộp : Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký điều chỉnh dự án
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25