Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-070237-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Công dân đến tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký kinh doanh và nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh. Hoặc nhận hồ sơ qua Internet. Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn
Hoàn chỉnh hồ sơ: Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng ký kinh doanh
Nộp hồ sơ: Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hoặc nộp hồ sơ qua Internet. Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn
Tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi viết phiếu hẹn
Chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để cấp mã số thuế
Nhận mã số thuế: Cơ quan thuế trả kết quả là mã số thuế đã được cấp cho Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Quyết định thủ tục hành chính: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả soạn thảo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trình lãnh đạo ký
Chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh: Chuyên viên Phòng đăng ký kinh doanh chuyển sang Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội để khắc con dấu
Nhận con dấu: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Nhận con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu
Trả kết quả: Trưởng chi nhánh đến nhận kết quả: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện sau đây phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:
- Xăng, dầu các loại;
- Khí đốt các loại (bao gồm cả hoạt động chiết nạp);
- Các thuốc dùng cho người;
- Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;
- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;
- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
- Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);
- Nguyên liệu thuốc lá;
- Dịch vụ y tế. dịch vụ y, dược cổ truyền;
- Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm dịch vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệm thuốc;
- Hành nghề thú y;
- Hành nghề xông hơi khử trùng;
- Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông;
- Dịch vụ truy nhập Internet (ISP);
- Dịch vụ kết nối Internet (IXP);
- Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông);
- Cung cấp dịch vụ bưu chính;
- Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước ngoài;
- Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành về điện lực;
- Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật;
- Dịch vụ hợp tác làm phim;
- Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế;
- Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải;
- Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán:
+ Môi giới chứng khoán. tự kinh doanh chứng khoán. quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. bảo lãnh phát hành chứng khoán. tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.
+ Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
+ Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
- Dịch vụ xuất khẩu lao động;
- Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư vấn pháp luật và bào chữa) do luật sư Việt Nam thực hiện;
- Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện;
- Dịch vụ khắc dấu;
- Dịch vụ bảo vệ;
- Dịch vụ lữ hành quốc tế.
02 Thông báo (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân của người đứng đầu chi nhánh
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp ngoài tỉnh)
Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài tỉnh)
Quyết định thành lập của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh
Quyết định bổ nhiệm của người đứng đầu chi nhánh
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế theo mẫu (áp dụng đối với doanh nghiệp trong tỉnh)(doanh nghiệp ngoài tỉnh cung cấp mã số thuế 13 số)
Đánh dấu vào bảng giá lựa chọn giá đặt con dấu do cơ sở khắc dấu cung cấp
Chứng chỉ hành nghề người đứng đầu hoặc cấp Phó của người đứng đầu (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản Kê khai Thông tin Đăng ký thuế (đối với chi nhánh)
Tải về
Thông báo lập chi nhánh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-070237-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25