Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-071518-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Sở Giao thông Vận tải:
+ Nếu nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải thì người thực hiện thủ tục hành chính phải xuất trình Giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu.
+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính phải:
• Trả phí dịch vụ bưu chính và nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cho Sở Giao thông Vận tải thông qua đơn vị thực hiện dịch vụ bưu chính
• Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho đơn vị dịch vụ bưu chính đăng ký trực tuyến (online) và chụp ảnh tệp tin điện tử gửi Sở Giao thông Vận tải để kiểm tra trực tiếp
Đơn vị dịch vụ bưu chính ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả nếu hồ sơ được Sở Giao thông chấp nhận qua đăng ký trực tuyến (online)
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:
+ Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn ngày tra kết quả
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái
Bước 3: - Phòng Quản lý Người lái:
+ Kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa
+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo Sở ký, cấp Giấy phép lái xe.
+ Chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả giấy phép lái xe và hồ sơ gốc trực tiếp cho người học lái xe hoặc gửi trả qua đường bưu chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Người có Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi ra quân (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, nghỉ hưu...) nếu có nhu cầu được đổi Giấy phép lái xe.
+ Giấy phép lái xe quân sự có hiệu lực được phép lái nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang Giấy phép lái xe ngành giao thông vận tải có hiệu lực lái các hạng xe tương ứng.
+ Người có Giấy phép lái xe hạng E nếu đủ 55 tuổi đời đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định được xét cấp lại Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.
+ Không nhận đổi Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định; có hiện tượng tẩy xoá, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.
+ Không nhận đổi Giấy phép lái xe trường hợp quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 06 tháng.
+ Khi đổi giấy phép lái xe, cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe cắt góc giấy phép lái xe cũ.
Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
Bản chính Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 135.000 đồng/Giấy phép lái xe

1
25