Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-071645-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, sau khi có quyết định trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép Đăng ký thi sát hạch lại
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thành việc dự học lại Luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo đã hoàn thành nội dung học
Bước 2: Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ thủ tục báo cáo đề nghị tổ chức kỳ sát hạch và hồ sơ thí sinh dự sát hạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ
Bước 4: Phòng Quản lý sát hạch lái xe: Kiểm tra thủ tục đăng ký, báo cáo đề nghị tổ chức kỳ sát hạch, rà soát hồ sơ thí sinh, niêm yết danh sách dự sát hạch, thực hiện quy trình, thủ tục tổ chức sát hạch lái xe, trình ký quyết định công nhận kết quả sát hạch, giấy phép lái xe thí sinh đạt kết quả sát hạch
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở đào tạo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Báo cáo gửi về trước kỳ sát hạch ít nhất 7 ngày
Cơ sở đào tạo đã được Cục đường bộ Việt nam cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Dự thi lý thuyết và thực hành
Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe không quá 01 năm
Người có Giấy phép lái xe hạng E nếu đủ 55 tuổi đời đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khoẻ theo quy định, được xét dự sát hạch lấy Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống
Sau thời hạn một năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi (hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn) nếu có nhu cầu, được dự học lại Luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo đã hoàn thành nộp dung học
Thí sinh dự sát hạch có tên trong danh sách báo cáo số 2
Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo
Danh sách thí sinh dự sát hạch lại của cơ sở đào tạo
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe
Hồ sơ gốc lái xe
Giấy chứng nhận sức khỏe
Quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe hoặc Quyết định thu hồi Giấy phép lái xe không thời hạn
Bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Ba ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch khôi phục giấy phép lái xe bị thu hồi không thời hạn - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-071645-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
36