Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-072215-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tại Sở Xây dựng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng
Bước 2: Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:
+ Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức
+ Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn: 01 ngày
Bước 3: Phòng chuyên môn:
- Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 15 ngày
- Trình Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ: 02 ngày
- Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày
- Chuyển bộ phận một cửa phát hành, chuyển trả hồ sơ cho cá nhân: 01 ngày
Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 04 ngày chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu Cá nhân bổ sung hồ sơ
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện được cấp giấy phép thầu:
1. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
a) Cá nhân đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
b) Cá nhân đã có hợp đồng giao nhận thầu.
2. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
a) Cá nhân đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
b) Cá nhân đã có hợp đồng giao nhận thầu.
c) Cá nhâncó đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam).
4. Cá nhân phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
Đơn xin cấp giấy phép thầu
Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp
Bản sao giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp
Bản sao sao hộ chiếu cá nhân
Lý lịch nghề nghiệp cá nhân (tự khai) kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất.
Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép thầu phát sinh trong 3 năm liền kề thì hồ sơ bao gồm các tài liệu tại điểm 1,2 của thành phần hồ sơ .
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ gốc) và 02 bộ (photo)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép thầu. (mẫu PL1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thầu 2.000.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-072215-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng, Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29