Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-072218-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng hoặc qua đường bưu điện
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế xây dựng tác nghiệp
Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt
Bước 4: Phòng Kinh tế xây dựng chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các giấy tờ tài liệu tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam
Định kỳ vào ngày 20 tháng 6 và tháng 12 hàng năm gửi báo cáo tới Sở Xây dựng về tình hình thực hiện hợp đồng theo mẫu (Phụ lục 09), Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Đơn xin cấp giấy phép thầu bằng tiếng Việt
Sau khi được cấp giấy phép thầu, nhà thầu có trách nhiệm lập Văn phòng điều hành, sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng điều hành, nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo mẫu (Phụ lục 11), Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cho Sở Xây dựng nơi lập văn phòng điều hành
Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp
Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp
Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu theo mẫu tại Phục lục số 2 của Thông tư 01/2012/TT-BXDvà báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm của 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam)
Hợp đồng hoặc thỏa thuận liên danh với nhà thầu Việt Nam đối với trường hợp đã ký hợp đồng liên danh khi dự thầu hoặc chào thầu. Hợp đồng với thầu phụ Việt Nam đối với trường hợp đã xác định danh sách thầu phụ Việt Nam khi dự thầu hoặc chào thầu
Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu
Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép thầu phát sinh trong cùng năm thì hồ sơ không cần thiết phải bao gồm các tài liệu tại gạch đầu dóng thứ 3, 4 của thành phần hồ
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (gồm: 01 bộ chính và 01 bộ sao (photocopy))
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu báo cáo công việc dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu
Tải về
Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thầu 2.000.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C hoạt động xây dựng tại Việt Nam - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-072218-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng, Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21