Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-072218-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tại Sở Xây dựng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà thầu gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng
Bước 2: Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:
+ Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.
+ Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn: 01 ngày.
Bước 3: Phòng chuyên môn:
- Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 15 ngày.
- Trình Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ: 02 ngày.
- Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày.
- Chuyển bộ phận một cửa phát hành, chuyển trả hồ sơ cho nhà thầu: 01 ngày.
Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 04 ngày chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ.
Bước 4: Nhà thầu nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện được cấp giấy phép thầu:
1. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
a) Tổ chức đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
b) Tổ chức đã có hợp đồng giao nhận thầu.
2. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
a) Tổ chức đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
b) Tổ chức đã có hợp đồng giao nhận thầu.
c) Tổ chức có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam).
4. Tổ chức phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
Đơn xin cấp giấy phép thầu
Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp
Bản sao Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp
Bản sao Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp
Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu)
Giấy uỷ quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.
* Đơn xin cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Các giấy tờ, tài liệu khác của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự đối với trường hợp xin cấp giấy phép thầu lần đầu (trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có qui định khác). Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo qui định của pháp luật Việt Nam.
* Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép thầu phát sinh trong 3 năm liền kề thì hồ sơ chỉ bao gồm các tài liệu nêu tại tiết 1, 2, 5 của thành phần hồ sơ.
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ gốc) và 02 bộ (photo)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất . (mẫu PL2)
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép thầu. (mẫu PL1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thầu 2.000.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-072218-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng, Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34