Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-072259-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.
Bước 3: Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Bước 4: Sở Xây dựng nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lại cho tổ chức
Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định này bị mất thì chủ sở hữu được cấp lại sau khi đã có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở, công trình xây dựng về việc mất giấy, có xác nhận của cơ quan Công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy thì chủ sở hữu được cấp lại
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính)
Giấy xác nhận của cơ quan Công An về việc mất giấy chứng nhận (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. (phụ lục 03)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng/01 hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-072259-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Bất động sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31