Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-072260-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.
- Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.
Bước 3: Phòng chuyên môn - Sở Xây dựng
- Kiểm tra hồ sơ.
- Ra văn bản gởi Chi cục Thuế để thu lệ phí trước bạ công trình xây dựng.
Bước 4: Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Bước 5: Sở Xây dựng nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lại cho tổ chức
Bước 6: Tổ chức nhận lại giấy chứng nhận từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có nhà ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật
Là tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ kỹ thuật khu đất (bản sao)
Giấy phép xây dựng (bản chính)
Biên bản nghiệm thu công công trình hoàn thành (bản chính)
Các giấy tời khác có liên quan (ban sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (phụ lục 02)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Có tổng diện tích dưới 500 m2 300.000 đồng/01 hồ sơ. - Có tổng diện tích từ 500 m2 đến 1000 m2: 400.000 đồng/01 hồ sơ. - Có tổng diện tích từ 1000 m2 trở lên là 500.000 đồng/01 hồ sơ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26