Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-081406-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường Trung học phổ thông liên quan. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh cư trú.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ và đúng qui định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh làm đơn xin nhập học nộp cho Hiệu trưởng nhà trường
Bước 2: Hiệu trưởng nhà trường ghi ý kiến cụ thể vào đơn và gửi đơn lại cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (nội dung ghi : đồng ý tiếp nhận nếu được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận hoặc không đồng ý tiếp nhận kèm theo lý do)
Bước 3: Nếu Hiệu trưởng đồng ý tiếp nhận thì cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh mang đơn và hồ sơ đến Phòng khảo thí - Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Khảo thí kiểm tra hồ sơ. Nếu đúng qui định thì cấp giấy giới thiệu về trường .
Bước 4: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh mang toàn bộ hồ sơ và giấy giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo về trường mới nộp cho Hiệu trưởng. Hiệu trưởng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xếp lớp cho học sinh vào học.
Nếu học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài thì Hiệu trưởng phải tổ chức kiểm tra trình độ học sinh theo chương trình qui định của lớp học đó.
Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, Hiệu trưởng tổ chức cho học sinh học bổ sung để hoàn thành nội dung của môn học đó và kiểm tra sau khóa học.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện văn bằng:
- Học sinh vào học tại trường trung học phổ thông phải có văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở tương đương bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của Việt Nam.
- Học sinh đã học ở Việt Nam, sau thời gian học ở nước ngoài, khi về nước phải có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Việt Nam.
Điều kiện về chương trình học tập:
- Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam.
- Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường trung học phổ thông Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó.
Điều kiện về tuổi : Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 1 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học. Cụ thể độ tuổi qui định cho từng lớp ở cấp trung học phổ thông đối với học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước là :
- Lớp 10 : từ 16 đến 18 tuổi
- Lớp 11 : từ 17 đến 19 tuổi
- Lớp 12 : từ 18 đến 20 tuổi
Đơn xin nhập học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký
Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có)
Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài
Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-081406-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25