Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-081545-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Cuối tháng 6 hằng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ, viên chức có nhu cầu thuyên chuyển viết đơn xin thuyên chuyển và nộp toàn bộ hồ sơ theo qui định cho Thủ trưởng đơn vị trước ngày 05/4 hằng năm
Bước 2: Thủ trưởng đơn vị kiểm tra hồ sơ từng cá nhân theo yêu cầu của ngành và ra quyết định thành lập hội đồng xét thuyên chuyển của đơn vị
Bước 3: Hội đồng xét thuyên chuyển tổ chức xét duyệt và lập biên bản xét duyệt
Bước 4: Thủ trưởng đơn vị phổ biến và niêm yết danh sách được đề nghị cho thuyên chuyển.
- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở (các trường trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên): Thủ trưởng đơn vị làm công văn đề nghị cho thuyên chuyển hoặc không cho thuyên chuyển (kèm theo danh sách) gởi về phòng Tổ chức cán bộ Sở và tiến hành sang bước 9.
- Đối với các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành sang bước 5.
Bước 5: Cán bộ phụ trách tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thuyên chuyển của các đơn vị trực thuộc; kiểm tra, rà soát hồ sơ và lập danh sách cán bộ, viên chức xin thuyên chuyển để thông qua hội đồng xét thuyển chuyển của Phòng
Bước 6: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng xét thuyên chuyển của phòng và tổ chức xét duyệt (có biên bản xét)
Bước 7: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phổ biến và niêm yết danh sách được đề nghị và không được đề nghị cho thuyên chuyển ở Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bước 8: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra công văn đề nghị Ủy ban nhân dân địa phương có ý kiến thống nhất (kèm danh sách) gởi về phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 9: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thuyên chuyển của các đơn vị trực thuộc và phòng Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra, rà soát hồ sơ và lập danh sách cán bộ, viên chức xin thuyên chuyển để thông qua hội đồng xét thuyên chuyển của tỉnh
Bước 10: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng xét thuyên chuyển và tổ chức xét duyệt (có biên bản xét)
Bước 11: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trình Giám đốc ban hành các quyết định thuyên chuyển gởi về các đơn vị trực thuộc và các phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với các đơn vị trực thuộc tiến hành sang bước 13.
- Đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành sang bước 12.
Bước 12: Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát nhu cầu và xem xét hoàn cảnh, nơi cư trú của Giáo viên xin chuyển đến để ra quyết định phân công
Bước 13: Thủ trưởng đơn vị mới tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho cán bộ. viên chức được chuyển đến
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải có hộ khẩu thường trú (của bản thân hoặc của chồng, vợ) ở huyện nơi xin đến
Đơn xin thuyên chuyển
Sơ yếu lý lịch
Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, quyết định lương gần nhất
Bản sao văn bằng học vấn, chuyên môn cao nhất
Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức
Bản sao hộ khẩu
Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin thuyên chuyển
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thuyên chuyển cán bộ, viên chức trong tỉnh - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-081545-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29