Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219060-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương:
+ Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Doanh nghiệp và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả, thời hạn là 27 ngày làm việc
+ Chuyển hồ sơ của Doanh nghiệp đến Phòng Quản lý Điện năng
Bước 3: Phòng Quản lý Điện năng - Sở Công Thương:
+ Xem xét hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để Doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do
+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản
Bước 4: Sở Công Thương:
+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp phép
+ Cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương
Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
 Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 28 và Điều 33 của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ.
 Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Các tổ chức và cá nhân hoạt động theo quy định của pháp luật.
 Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
 Có hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ; Nộp lệ phí và phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
 Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm.
 Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định.
 Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực.
Văn bản đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)
Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và chuyên gia chính (theo mẫu) gồm giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật
Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp - bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã” (đối với trường hợp nộp qua bưu điện); hoặc “bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu” (đối với trường hợp nộp trực tiếp); bản scan từ bản chính hoặc Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã (nộp qua mạng internet)
Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập - bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã” (đối với trường hợp nộp qua bưu điện); hoặc “bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu” (đối với trường hợp nộp trực tiếp); bản scan từ bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã (nộp qua mạng internet)
Cấp điện áp và địa bàn hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính
Tải về
Mẫu đơn đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy 700.000 đồng/giấy phép
Phí thẩm định 700.000 đồng
Trường hợp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương Mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-219060-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36