Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219064-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Bước 2: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương:
+ Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Doanh nghiệp và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả, thời hạn là 27 ngày làm việc
+ Chuyển hồ sơ của Doanh nghiệp đến Phòng Quản lý Điện năng
Bước 3: - Phòng Quản lý Điện năng - Sở Công Thương:
+ Xem xét hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để Doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do
+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản
Bước 4: - Sở Công Thương:
+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp phép
+ Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống
Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 28 và Điều 44 của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ:
Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.
Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng.
Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.
Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định trên, còn phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.
Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.
Có số lượng chuyên gia tư vấn theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau: hạng 4 có ít nhất 05 chuyên gia trở lên, trong đó có 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.
Đơn đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)
Bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn - bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã” (đối với trường hợp nộp qua bưu điện); hoặc “bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu” (đối với trường hợp nộp trực tiếp); bản scan từ bản chính hoặc Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã (nộp qua mạng internet) đối với các giấy tờ sau: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu)
Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất
Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép
Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực
Tải về
Đơn đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy 250.000 đồng/giấy phép
Phí thẩm định 800.000 đồng
Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương Mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-219064-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32