Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219066-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.
* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:
+ Bản sao là bản có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính
+ Bản sao là bản photocopy không chứng thực nhưng khi nộp hồ sơ cần kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương)
+ Bản sao là bản scan từ bản gốc hoặc Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã (là file điện tử, nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử)
Bước 2: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương:
+ Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Doanh nghiệp và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả, thời hạn là 27 ngày làm việc
+ Chuyển hồ sơ của Doanh nghiệp đến Phòng Quản lý Điện năng
Bước 3: - Phòng Quản lý Điện năng - Sở Công Thương:
+ Xem xét hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để Doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do
+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản
Bước 4: - Sở Công Thương:
+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp phép
+ Cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương
Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động phát điện đối với các nhà máy có quy mô công suất dưới 3MW phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ:
Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Các tổ chức và cá nhân hoạt động theo quy định của pháp luật.
Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
Có hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ; Nộp lệ phí và phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt. Có trang bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định.
Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định.
Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống đệin và thị trường điện lực theo quy định của pháp luật.
Các thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật.
Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.
Đơn đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện, kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành
Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền
Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện
Bản sao tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, thỏa thuận đấu nối nhà máy điện vào hệ thống điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận
Phương án cung cấp nhiên liệu đối với nhà máy nhiệt điện
Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận
Bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc văn bản thỏa thuận mua bán điện
Bản sao văn bản xác nhận kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Bản sao văn bản xác nhận đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định
Bản sao Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện)
Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện; Quy trình vận hành và xử lý sự cố, Danh mục các quy trình vận hành thiết bị
Biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện theo quy định
Biên bản nghiệm thu đập thủy điện và tuyến năng lượng và Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định)
Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính
Tải về
Đơn đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy 250.000 đồng/giấy phép
Phí thẩm định 2.100.000 đồng
Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương Mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-219066-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29