Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219325-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
 Bước 1: - Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.
* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:
+ Bản sao là bản có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính.
+ Bản sao là bản photocopy không chứng thực nhưng khi nộp hồ sơ cần kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương).
+ Bản sao là bản scan từ bản gốc (là file điện tử, nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).
 Bước 2: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương:
+ Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thương nhân và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do.
+ Chuyển hồ sơ của thương nhân đến Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ - Sở Công Thương.
 Bước 3: - Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ - Sở Công Thương:
+ Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và Nghị định số 118/2011/NĐ-CP, trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật hiện hành. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để Sở Công Thương quyết định chấp thuận việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
 Bước 4: Thương nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
+ Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn.
+ Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Được xây dựng và trang thiết bị của cửa hàng phải theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành, cụ thể là Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2013/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.
+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu (theo mẫu).
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu có ghi ngành nghề kinh doanh xăng dầu.
Bản sao Công văn về việc chấp thuận địa điểm phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu phù hợp Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt do UBND huyện, thị xã, thành phố ký.
Bản sao các tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản vẽ xây dựng, giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành).
Bản sao Bản cam kết về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; Biên bản kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (nếu có).
Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (theo mẫu);
Bản sao Chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường của toàn bộ cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp làm việc tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy đối với địa bàn khác 100.000 đồng
Lệ phí cấp giấy đối với thành phố, thị xã 200.000 đồng
Phí thẩm định đối với địa bàn khác 600.000 đồng.
Phí thẩm định đối với thành phố, thị xã 1.200.000 đồng
Căn cứ pháp lý

0
30