Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219376-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân, tổ chức hòan thành hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 ngày
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận
Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn - Sở Công Thương để thực hiện việc thẩm định trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật.Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để Sở Công thương quyết định việc xác nhận
Bước 5: Xác nhận thay đổi, bổ sung nôi dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (trong nước)
Bước 6: Thương nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Thay đổi, bổ sung nôi dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (trong nước) - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-219376-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18