Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219383-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên nhận tiếp nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
 Bước 1: - Thương nhân hoàn thành hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.
* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:
+ Bản sao là bản có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính.
+ Bản sao là bản photocopy không chứng thực nhưng khi nộp hồ sơ cần kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương).
+ Bản sao là bản scan từ bản gốc (là file điện tử, nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).
 Bước 2: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Công Thương thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; Thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc internet thì trong thời gian 03 ngày làm việc (tính theo thời gian ghi trên giấy biên nhận đối với trường hợp nộp trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện hoặc bằng chứng chứng minh thời gian nộp hồ sơ qua đường internet), cơ quan quản lý phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ ghi biên nhận đã tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.
Thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu).
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.
Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.
Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.
Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).
Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).
Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.
Giấy ủy quyền làm dịch vụ khuyến mại (nếu thuê đơn vị thứ ba làm dịch vụ khuyến mại).
Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thực hiện khuyến mại
Tải về

0
27