Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219483-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Công Thương Quyết định gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đồng thời là quyết định chấm dứt hoạt động, trong đó phải nêu rõ lý do không gia hạn, lý do thu hồi và thời điểm chấm dứt hoạt động
Bước 2: Sở Công Thương công bố về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định tại khoản 3 điều 22 Nghị định 72/2006/NĐ-CP
Bước 3: Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 4 điều 23 Nghị định 72/2006/NĐ-CP, Văn phòng đại diện thông báo chấm dứt hoạt động đến Sở Công Thương
Bước 4: Sở Công Thương tiếp nhận thông báo của thương nhân và ghi biên nhận
Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo các trường hợp quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 điều 22 Nghị định 72/2006/NĐ-CP) - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-219483-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16