Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219499-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
 Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, ghi phiếu hẹn cho doanh nghiệp; chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường - Sở Công Thương
Bước 3: - Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ và phối hợp với cơ quan chức năng (Thanh tra lao động, Công an) kiểm tra việc đảm bảo các quy định pháp luật về thời gian, địa điểm nổ mìn, khoảng cách an toàn, các điều kiện an ninh, an toàn khác tại doanh nghiệp.
+ Nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời cho doanh nghiệp nêu rõ lý do chưa xác nhận đăng ký.
+ Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện quy định thì cấp Giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho doanh nghiệp.
Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã hoặc Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
Danh sách chỉ huy nổ mìn và người trực tiếp liên quan;
Phương án nổ mìn, thời gian, thời điểm tiến hành.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-219499-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21