Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219674-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
 Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, ghi phiếu hẹn cho doanh nghiệp; chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường - Sở Công Thương.
Bước 3: - Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ.
+ Nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời cho doanh nghiệp nêu rõ lý do chưa cấp giấy chứng nhận.
+ Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện quy định thì dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trình Ban Giám đốc Sở ký chuyển đến Văn phòng Sở đóng dấu.
Bước 4: Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường giữ 1 Giấy chứng nhận để lưu hồ sơ và chuyển 1 Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho doanh nghiệp.
Văn bản đề nghị cấp lại.
Giấy chứng nhận hoặc Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã hoặc Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước.
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận - Thành phố, thị xã: 200.000 đồng. - Địa bàn khác: 100.000 đồng.
Phí thẩm định - Đối với Doanh nghiệp, tổ chức tại thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng; địa bàn khác: 600.000 đồng. - Đối với Hộ cá thể tại thành phố, thị xã: 400.000 đồng; địa bàn khác: 200.000 đồng.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoặc sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Trường hợp do Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-219674-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
28