Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-221020-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức thuộc các trường hợp sau đây, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Thông tin và Truyền thông:
Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam
Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì ghi phiếu hẹn thời gian trả kết quả, nếu hồ sơ không đủ thì hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ sẽ được chuyển về phòng chuyên môn chủ trì giải quyết
Bước 3: Trưởng phòng chuyên môn đề xuất ý kiến giải quyết, nếu trường hợp công việc có liên quan đến các phòng, bộ phận thuộc Sở thì phòng chuyên môn chủ trì có trách nhiệm trao đổi, phối hợp giải quyết
Bước 4: Khi giải quyết xong, phòng chuyên môn chủ trì soạn thảo văn bản trình lãnh đạo ký, sau đó chuyển hồ sơ về Bộ
Bước 5: Khi có Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ Bộ, bộ phận tiếp nhận làm thủ tục trả kết quả cho tổ chức theo quy định
Văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (01 bản chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm g, h Khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-221020-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Bưu chính – chuyển phát
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
44