Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-221117-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Quyền tác giả, quyền liên quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận Hồ sơ hợp lệ (chưa tính thời gian gửi qua đường bưu chính tới Cục Bản quyền tác giả)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (địa chỉ: số 14 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc qua đường bưu chính tới Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
 Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả.
 Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Văn hóa.
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
 Thẩm định hồ sơ và có văn bản gửi Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
 Chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển cho tổ chức, cá nhân nộp đơn ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục Bản quyền tác giả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Cục Bản quyền tác giả đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền liên quan.
+ Cục Bản quyền tác giả cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị mất.
Đơn xin đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;
Tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu): Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;
02 bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
* Các tài liệu quy định tại các điểm 4, 5, 6 nêu trên phải được làm bằng tiếng Việt; Trường hợp bản sao phải có công chứng hoặc chứng thực; Trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và phải được công chứng, chứng thực.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền liên quan đối với bản ghi âm 100.000 (đồng/Giấy chứng nhận)
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền liên quan đối với bản ghi hình 150.000 (đồng/Giấy chứng nhận)
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền liên quan đối với chương trình phát sóng 250.000 (đồng/Giấy chứng nhận)
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm 100.000 (đồng/Giấy chứng nhận)
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi hình 150.000 (đồng/Giấy chứng nhận)
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên chương trình phát sóng 250.000 (đồng/Giấy chứng nhận)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-221117-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Quyền tác giả, quyền liên quan
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
31