Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-221369-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm qua đường bưu chính hoặc trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: Hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp phải xin ý kiến các Bộ, ngành khác thời hạn tối đa là mười (10) ngày làm việc; Trường hợp phải giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nhập khẩu văn hóa phẩm nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Địa chỉ: số 14 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua Bưu điện tỉnh An Giang.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
 Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả.
 Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Văn hóa.
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
 Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nghiệp vụ Văn hóa tiến hành thẩm định và cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 Trường hợp phải xin ý kiến các cơ quan khác có liên quan thì thời hạn tối đa là mười (10) ngày làm việc.
 Trường hợp phải giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 ngày làm việc.
 Chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi trả qua đường bưu chính. Nếu tổ chức, cá nhân yêu cầu trả kết quả qua đường bưu chính thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát cho Bưu điện tỉnh An Giang.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Văn hóa phẩm trong các trường hợp dưới đây phải đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm:
• Văn hóa phẩm để phục vụ công việc của cá nhân, tổ chức tại địa phương.
• Văn hóa phẩm là quà biếu, tặng có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.
• Văn hóa phẩm để tham gia triển lãm, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương.
• Di vật, cổ vật của cá nhân, tổ chức tại địa phương.
• Văn hóa phẩm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép.
+ Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm là căn cứ để cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu.
+ Giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm có thời hạn hiệu lực là 60 ngày. Nếu hết thời hạn, tổ chức, cá nhân phải làm lại thủ tục cấp phép.
Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm (theo mẫu);
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả, bản dịch tóm tắt nội dung phim; giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật, cụ thể:
 Cá nhân, tổ chức nhập khẩu phim để phổ biến theo quy định của pháp luật phải cung cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đồng; bản dịch tóm tắt nội dung phim;
 Cá nhân, tổ chức nhập khẩu di vật, cổ vật phải cung cấp giấy chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật;
 Cá nhân, tổ chức làm dịch vụ giao nhận vận chuyển văn hóa phẩm nhập khẩu cho khách hàng phải cung cấp giấy ủy quyền;
Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm 20.000 đồng/giấy phép

0
27