Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-221745-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Cán bộ phụ trách nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu Hồ sơ hợp lệ ra phiếu hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Tổ chức, Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ban hành quy định, hướng dẫn các đối tượng tham gia về trưng bày, giới thiệu sản phẩm, vật phẩm phù hợp với chủ đề, tên gọi của hội chợ, triển lãm du lịch
Bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, các điều kiện phòng, chống cháy nổ
Lựa chọn địa điểm phù hợp với tính chất và quy mô của hội chợ, triển lãm du lịch
Thời điểm đăng ký chậm nhất trước ngày 01/10 của năm trước năm Tổ chức và tối thiểu sáu tháng trước khi diễn ra sự kiện
Trong trường hợp thay đổi nội dung đã đăng ký, đơn vịTổ chứchội chợ, triển lãm du lịch phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan tiếp nhận đăng ký tối thiểu ba mươi ngày trước ngày dự kiến diễn ra sự kiện
Đơn đăng ký Tổ chứ chội chợ, triển lãm du lịch
Kế hoạch tổ chức, trong đó thể hiện rõ tên, chủ đề, thời gian, địa điểm, quy mô dự kiến, cách thức tổ chức, nguồn kinh phí
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp
Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm Tổ chứchội chợ, triển lãm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký Tổ chứchội chợ, triển lãm du lịch (theo mẫu)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký Tổ chức hội chợ, triểm lãm du lịch - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-221745-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
43