Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235915-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công bố hợp quy, nộp 01 (bộ) hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang.
Bước 2: Chuyên viên Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:
• Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì ra Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.
• Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân để yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để thẩm định hồ sơ:
• Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì trong thời gian 05 ngày làm việc, cán bộ chuyên môn tham mưu thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.
• Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cán bộ chuyên môn tham mưu soạn thảo, trình ký Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang, đồng thời kiểm tra thông tin khi nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với phân bón: đáp ứng theo qui định tại khoản 1, Điều 11, Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đối với thuốc Bảo vệ thực vật: đáp ứng theo qui định tại khoản Điều 49, Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT, ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thủ tục này áp dụng đối với giống cây trồng thuộc nhóm 2 gồm giống lúa, ngô, lạc, đậu tương và khoai tây.
Bản công bố hợp quy (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp (trường hợp là bản photocopy thì mang theo bản chính để đối chiếu);
Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố hợp quy
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký công bố hợp quy giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ và phân bón khác (đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy) - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-235915-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
30