Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235917-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phúc đáp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:
• Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì ra Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Sau đó chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.
• Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
• Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì tham mưu Lãnh đạo ra thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện đăng ký lại.
• Nếu hồ sơ hợp lệ thì tham mưu lãnh đạo cấp Giấy tiếp nhận và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 4: Người thực hiện thủ tục hành chính mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và kiểm tra thông tin khi nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Nội dung quảng cáo giống cây trồng phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau:
+ Tên, nguồn gốc, phương pháp chọn, tạo các giống cây trồng.
+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
+ Những đặc điểm sinh học chính của giống cây trồng.
+ Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.
- Cấm Quảng cáo giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.
- Trừ hình thức quảng cáo trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương, trên internet, trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh) thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kiểm định giống cây trồng nhập nội đối với quảng cáo các loại cây giống (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận đối chiếu hồ sơ).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo quảng cáo giống vật nuôi, giống cây trồng
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30