Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235921-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận CFS (Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận là 02 năm)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ:
• Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS nêu rõ những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
• Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định: công chức tiếp nhận hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với hồ sơ được gửi trực tiếp).
Bước 3: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cấp Giấy chứng nhận CFS (theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu).
• Trường hợp sản phẩm, hàng hoá không đáp ứng điều kiện để cấp CFS như quy định tại Điều 4 Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT, cơ quan thẩm quyền cấp CFS ra thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS nêu rõ lý do về việc không cấp CFS cho các sản phẩm đã đề nghị cấp CFS.
• Trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các CFS đã cấp trước đó, cơ quan thẩm quyền cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất hoặc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ năng lực thực hiện. Chi phí kiểm tra do người đề nghị cấp CFS chi trả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp CFS khi thoả mãn các điều kiện sau:
+ Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.
+ Được xác nhận công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
+ Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu về cấp CFS (nếu nước nhập khẩu có quy định).
Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu tại Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg (nếu có);
Người đề nghị cấp CFS phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan cấp CFS khi đề nghị cấp CFS lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp CFS khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân. Hồ sơ thương nhân bao gồm:
Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (Phụ lục II);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính có chứng thực);
Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính có chứng thực);
Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục III).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân
Tải về
Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân
Tải về
Đơn đề nghị cấp CFS
Tải về
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu (đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật, vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi) - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-235921-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn, Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22