Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235951-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phúc đáp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang, số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên hoặc qua đường bưu điện.
Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7g00 - 11g00, chiều từ 13g00 - 17g00, từ thứ hai đến thứ sáu
Bước 2: Khi nhận hồ sơ đăng ký, Thanh tra chuyên ngành kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Chi cục Bảo vệ thực vật cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật và trả kết quả theo ngày hẹn tại Chi cục Bảo vệ thực vật. Trường hợp không cấp chứng chỉ hành nghề, Chi cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người xin cấp chứng chỉ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau:
- Tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật, tên hoạt chất, hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc, tên sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, tên vật tư bảo vệ thực vật
- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, cung ứng
- Tính năng, tác dụng và cách sử dụng loại thuốc đã được đăng ký, loại sinh vật có ích, vật tư bảo vệ thực vật đã được phép sử dụng
- Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện (trường hợp bản sao không có chứng thực thì phải mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật
Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Tải về

1
24