Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235970-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại các trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Thú y
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ hàng trước khi vận chuyển động vật phải khai báo và gửi hồ sơ kiểm dịch cho Trạm thú y sở tại. Khai báo trước ít nhất:
• 02 ngày (đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc và còn miễn dịch);
• 15 - 30 ngày (chưa áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc hoặc không có miễn dịch).
Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ Trạm Thú y có trách nhiệm:
• Xác nhận đăng ký kiểm dịch.
• Thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch.
Bước 3: Trạm Thú y sở tại:
• Kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với: Địa điểm tập trung; Phương tiện vận chuyển; Vật dụng khác có liên quan.
• Kiểm dịch theo quy trình, tiêu chuẩn vệ sinh thú y được quy định đối với động vật lưu thông trong nước; đánh dấu động vật.
• Hướng dẫn chủ hàng thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc; Nơi tập trung, bốc xếp động vật; Phương tiện vận chuyển; Các vật dụng khác có liên quan trong quá trình vận chuyển.
• Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y; niêm phong phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng động vật.
Bước 4: Trạm Thú y cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nếu động vật đạt yêu cầu vệ sinh thú y; trường hợp động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y thì không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu);
Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);
Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có);
Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi huyện
Tải về
Phí kiểm dịch động vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh Không
Phí kiểm dịch động vật Xem tệp đính kèm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-235970-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
31