Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235971-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm dịch động vật Vàm Cống trực thuộc Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký kiểm dịch tại Trạm Thú y các huyện, thị, thành phố.
Bước 2: Trạm Thú y các huyện, thị, thành phố thực hiện các thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh.
• Trường hợp sản phẩm động vật xuất ra khỏi tỉnh: các nhân, tổ chức mang hồ sơ kiểm dịch sản phẩm động vật trong tỉnh đến Trạm Kiểm dịch động vật Vàm Cống để đổi giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh (nếu các nhân, tổ chức vận chuyển trứng gia cầm thương phẩm xuất phát từ địa bàn huyện Chợ Mới thì đăng ký kiểm dịch tại Chốt Kiểm dịch động vật Hội An - Chợ Mới đã được Chi cục Thú y ủy quyền cấp giấy chứng nhận ra ngoài tỉnh). Trạm Kiểm dịch động vật thực hiện các thủ tục kiểm dịch như sau:
• Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại theo giấy chứng nhận kiểm dịch.
• Kiểm tra tình trạng sức khỏe của động vật.
• Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y của phương tiện vận chuyển, các vận dụng có liên quan trong quá trình vận chuyển và dấu niêm phong phương tiện vận chuyển.
Bước 3: Nếu đủ các điều kiện trên thì kiểm dịch viên kiểm dịch động vật hoàn thành Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh.
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Trạm kiểm dịch động vật Vàm Cống.
Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của sản phẩm động vật (nếu có);
Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);
Các giấy tờ khác có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phí kiểm dịch sản phẩm động vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận Không
Phí kiểm dịch sản phẩm động vật Xem tệp đính kèm
Phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển Không
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-235971-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30