Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235973-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thị, thành phố trực thuộc Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Thú y
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ hàng trước khi vận chuyển sản phẩm động vật phải khai báo cho Trạm thú y sở tại trước ít nhất:
• 02 ngày (đã xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua đường bưu chính).
• 07 ngày (chưa xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y).
Bước 2: Trạm Thú y có trách nhiệm:
• Xác nhận đăng ký kiểm dịch.
• Thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch.
Bước 3: Trạm thú y sở tại tiến hành:
• Kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với: Địa điểm tập trung; Phương tiện vận chuyển; Dụng cụ chứa đựng, bao gói; vật dụng khác có liên quan.
• Kiểm dịch theo quy trình, tiêu chuẩn vệ sinh thú y được quy định đối với sản phẩm động vật lưu thông trong nước;
• Đánh dấu, niêm phong bao bì chứa đựng đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y;
• Hướng dẫn chủ hàng thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc; Nơi tập trung, bốc xếp sản phẩm động vật; Phương tiện vận chuyển; Các vật dụng khác có liên quan trong quá trình vận chuyển.
Bước 4: Trạm Thú y sở tại cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y; Nếu sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y thì không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu);
Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);
Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện
Tải về
Phí kiểm dịch sản phẩm động vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh Không
Phí kiểm dịch sản phẩm động vật Xem file đính kèm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-235973-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27