Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235974-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác thủy sản (thời hạn của giấy phép không quá 12 tháng)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy sản.
Bước 2: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
• Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo ngay cho chủ tàu.
• Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Bước 3: Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.
Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy sản.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
+ Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thủy sản.
+ Có sổ danh bạ thuyền viên, đối với các loại tàu theo quy định của Bộ Thủy sản.
+ Thuyền trưởng, máy trưởng đối với các loại tàu theo quy định của Bộ Thủy sản phải có bằng Thuyền trưởng, máy trưởng.
+ Có ngành nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Thủy sản.
Đơn xin cấp phép Khai thác thủy sản (theo mẫu);
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao chụp);
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản sao chụp);
Sổ danh bạ thuyền viên;
Bằng Thuyền trưởng và Máy trưởng (bản sao chụp);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản
Tải về
Mẫu giấy phép khai thác thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản (cấp mới) 40.000 đồng
Lệ phí đổi giấy phép do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép 40.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác thủy sản - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-235974-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36