Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235979-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nhập khẩu phải nộp hồ sơ đăng ký tàu cá tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy sản.
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu cá có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho người nhập khẩu và vào Sổ đăng ký tàu cá Việt Nam.
• Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu cá phải thông báo cho người nhập khẩu để bổ sung hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy sản.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Tàu cá đã được đưa về Việt Nam.
+ Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu.
+ Người nhập khẩu đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp tàu cá được đăng ký tạm thời).
+ Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.
* Hồ sơ phải nộp tại cơ quan đăng ký tàu cá:
1) Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu);
2) Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (bản chính);
3) Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng) đối với tàu cá đã qua sử dụng;
4) Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã);
5) Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã);
6) Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.
Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá:
7) Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu và lý lịch máy tàu, lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu (bản chính) đối với tàu cá đóng mới;
8) Sổ đăng kiểm tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp;
9) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký tàu cá
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tàu cá không thời hạn - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-235979-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34