Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235989-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (được cơ quan Đăng ký tàu cá cấp lần đầu cùng với việc đăng ký tàu cá)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy sản.
Bước 2: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ của tổ chức, cá nhân:
+ Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi Cục thủy sản thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký bè cá.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.
Bước 3: Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân và chuyển cho Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí.
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Thủy sản.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Tờ khai đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá (theo mẫu).
Danh sách thuyền viên tàu cá;
Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc Chứng minh thư nhân dân (bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện, trường hợp không chứng thực thì mang theo bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai Đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 40.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-235989-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

2
35