Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-240056-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Trong 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ Bảo hiểm y tế.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm tra và trình Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào Bản khai cá nhân và gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách và chuyển hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập danh sách mua bảo hiểm y tế cho đối tượng gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Bước 6: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Bảo hiểm Xã hội tỉnh gửi kết quả cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.
Bước 7: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển thẻ Bảo hiểm y tế về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để cấp phát
Bước 8: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện theo nơi ghi trong phiếu hẹn trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục hành chính khi:
 Cá nhân có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu.
 Đối tượng đáp ứng một trong các yêu cầu, điều kiện sau:
 Người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.
 Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945.
 Thương binh (kể cả thương binh loại B), người hưởng chính sách như thương binh từ 21% trở lên.
 Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên.
 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
 Anh hùng lực lượng vũ trang.
 Anh hùng lao động trong kháng chiến.
 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp.
 Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
 Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
 Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.
 Con của Thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học hoặc bệnh, tật nặng từ khi hết thời hạn hưởng bảo hiểm y tế vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên an dưỡng tại gia đình nếu không phải là người thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc.
Bản khai cá nhân (theo mẫu số 13-BHYT ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26