Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-240100-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực/văn bản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND cấp xã ký chứng thực chữ ký cho người có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính.
Bước 4: Trả kết quả cho người thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người thực hiện thủ tục hành chính. Trường hợp không thực hiện thủ tục hành chính phải thông báo bằng văn bản cho người thực hiện thủ tục hành chính.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xin lỗi người thực hiện thủ tục hành chính bằng văn bản trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hơn thời gian quy định hoặc trong trường hợp người thực hiện thủ tục hành chính phải đi lại nhiều lần để hoàn chỉnh hồ sơ do lỗi của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu chứng thực phải có mặt ký tên vào văn bản
Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;
Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó.
Số bộ hồ sơ: Theo yêu cầu của người chứng thực, đối với chứng thực chữ ký và chứng thực chữ ký người dịch, cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực lưu một bản giấy tờ, văn bản đã chứng thực. Chứng thực chữ ký của người tiến hành giám định trong văn bản kết luận giám định tư pháp thì không lưu trữ.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [18]
Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng đã cải tạo, thay đổi màu sơn hoặc có giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị hỏng) - An Giang
Đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn (tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam) - An Giang
Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số - An Giang
Cấp giấy đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng - An Giang
Sang tên (mua bán, cho, tặng, thừa kế) đăng ký xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố - An Giang
Sang tên (mua bán, cho, tặng, thừa kế) chủ sở hữu và di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng sang tỉnh, thành phố khác - An Giang
Đăng ký sang tên (mua bán, cho, tặng, thừa kế) xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến - An Giang
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng sang tỉnh, thành phố khác, không thay đổi chủ sở hữu - An Giang
Đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác, không thay đổi chủ sở hữu - An Giang
Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài - An Giang
Xử lý xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển - An Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện chuyển quyền sở hữu, không thay đổi cơ quan đăng ký - An Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện chuyển quyền sở hữu, thay đổi cơ quan đăng ký - An Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu - An Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa bị mất - An Giang
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - An Giang
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - An Giang
Nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - An Giang

0
27