Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-258152-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người học lái xe nhu cầu học lấy giấy phép lái xe nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của cơ sở đào tạo lái xe
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ sở đào tạo:
+ Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và ghi phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày nhập học
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo
Bước 3: - Phòng Đào tạo – Cơ sở đào tạo:
+ Kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa. Hồ sơ đầy đủ theo quy định, báo cáo Ban Giám hiệu tổ chức học, thi
+ Lập thủ tục báo cáo và đề nghị Sở Giao thông Vận tải sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy chế, đúng thời gian quy định
+ Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải
Bước 4: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải:
+ Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và ghi phiếu nhận hồ sơ
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Người lái
Bước 5: - Phòng Quản lý Người lái:
+ Kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa
+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình Lãnh đạo sở quyết định tổ chức sát hạch. Căn cứ kết quả sát hạch lập thủ tục trình Lãnh đạo sở ký, cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển
+ Chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải
Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải trả kết quả giải quyết trực tiếp cho cơ sở đào tạo hoặc gửi trả qua đường bưu chính. Người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ bưu chính
Bước 7: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ sở đào tạo trả giấy phép lái xe và hồ sơ gốc trực tiếp cho người học lái xe
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Thí sinh dự sát hạch là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.
+ Có sức khỏe phù hợp với loại xe.
+ Đủ 18 tuổi trở lên (tính theo ngày, tháng, năm sinh) được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi.
+ Cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy phép đào tạo lái xe mô tô hai, ba bánh các hạng (A1, A2, A3) và máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg (hạng A4).
+ Người đăng ký sát hạch lại phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch hoặc tổ sát hạch kỳ trước.
+ Thời hạn cơ sở đào tạo báo cáo đăng ký sát hạch lái xe hạng A1, A2 gửi về Sở Giao thông Vận tải trước kỳ sát hạch ít nhất 04 ngày.
+ Báo cáo đăng ký sát hạch A3, A4 (phụ lục 8a, phụ lục 8b, phụ lục 9) gửi về ngay sau khi khai giảng.
+ Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe (phụ lục 23a) kèm Danh sách thì sinh dự sát hạch (phụ lục 23b- Báo cáo số 2), hồ sơ thí sinh dự sát hạch gửi về trước kỳ sát hạch ít nhất là 07 ngày.
* Hồ sơ cá nhân thí sinh:
- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (phụ lục 13)
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
- Bốn (04) ảnh 3x4, phông nền xanh
- Chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4
* Hồ sơ cơ sở đào tạo:
- Báo cáo đăng ký sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô các hạng A1, A2 (phụ lục 7)
- Hồ sơ lái xe hạng A3, A4:
• Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe (phụ lục 8a)
• Danh sách học viên (phụ lục 8b – Báo cáo số 1)
• Kế hoạch đào tạo (phụ lục 9)
• Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe (phụ lục 23a)
• Danh sách thì sinh dự sát hạch (phụ lục 23b- Báo cáo số 2)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đăng ký sát hạch
Tải về
Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe
Tải về
Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe
Tải về
Danh sách học viên
Tải về
Danh sách thí sinh dự sát hạch
Tải về
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe
Tải về
Kế hoạch đào tạo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép lái xe theo vật liệu PET 135.000 đồng/lần
Phí, lệ phí + Học phí: Theo mức thu của cơ sở đào tạo tại thời điểm + Mức thu phí sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần + Mức thu phí sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần + Trường hợp người dự sát hạch lần thứ nhất không đạt yêu cầu đối với phần lý thuyết, thực hành trong hình hoặc thực hành trên đường giao thông công cộng, dự sát hạch lại của phần nào thì nộp đủ mức phí sát hạch phần đó
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép lái xe lần đầu cho người trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe các hạng A - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-258152-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34