Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-264492-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng lao động, phía đối tác Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ phải nộp hồ sơ xác nhận người nước ngoài thường xuyên làm việc tại An Giang không thuộc diện cấp giấy phép lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trước 07 ngày kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cơ quan ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ
+ Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do
Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, có Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ( mẫu số 10 thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH)
Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với các nội dung: họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, vị trí công việc của người nước ngoài
Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp phép lao động
Các văn bản tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận người nước ngoài làm việc tại An Giang không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-264492-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23