Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-264584-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng của người lao động
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp hoặc tiếp nhận từ nơi khác chuyển đến để hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu chuyển hưởng đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Bước 2: Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đề nghị của người lao động kèm theo:
+ Bản sao quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định hỗ trợ học nghề (nếu có)
+ Bản chụp các bản thông báo về việc tìm kiếm việc làm, quyết định tạm dừng và tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)
+ Thông báo bằng văn bản với Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đó
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp giấy giới thiệu chuyển hưởng và các giấy tờ nêu trên đến Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 4: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cơ quan ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ
+ Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị cá nhân bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do
Bước 5: - Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp (kèm theo bản sao quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp) và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định
- Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện
Đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 11 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH)
Giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-264584-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30