Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-264703-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Tại trụ sở cơ quan hành chính.
+ Qua bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Từ ngày 15/10 đến ngày 15/12, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên chi Hội, chi Hội sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng đang học; Ban Liên lạc sinh viên An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính (phải ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ) (Cá nhân trả phí dịch vụ bưu chính nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính).
Bước 2: Cán bộ phụ trách: tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi nếu hồ sơ đúng theo quy định, gửi trả lại cho người nộp, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thủ tục.
Bước 3: Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Thường xuyên lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện trình Ban Giám đốc Sở ký duyệt và niêm yết công khai danh sách tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bước 4: Đến ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm, cá nhân có tên trong danh sách đến Sở Giáo dục - Đào tạo nhận tiền và bằng khen UBND tỉnh (nếu có).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Cá nhân đến nhận tiền phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên hoặc chứng minh thư.
+ Khen thưởng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh và nước ngoài đạt loại giỏi khi tốt nghiệp.
Đơn xin nhận tiền khen thưởng và Bằng khen (theo mẫu).
Bằng tốt nghiệp (bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện) hoặc giấy xác nhận có đóng dấu đỏ của trường.
Bản dịch tiếng Việt Bằng tốt nghiệp hoặc giấy xác nhận, có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện (đối với sinh viên đi học nước ngoài).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin nhận tiền khen thưởng và bằng khen
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29