Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-265866-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng
+ Qua đường bưu chính
+ Qua Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.angiang.gov.vn
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng hoặc qua đường bưu chính hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.angiang.gov.vn
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, ghi biên nhận và chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế xây dựng tác nghiệp
Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt
Bước 4: Phòng Kinh tế xây dựng chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
(Khi đến nhận kết quả phải có biên nhận. Trường hợp nhận thay phải có biên nhận và giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức đề nghị cấp)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng 1:
+ Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù
+ Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đến quản lý chi phí đáp ứng đủ điều kiện quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng; việc hành nghề tư vấn của công chức phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về công chức
+ Cá nhân có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
+ Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 phải có tối thiểu 10 liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 05 công việc quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định 112/2009/NĐ-CP
01 bản chính Đơn đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu)
01 bản chính Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu)
Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, nếu là văn bằng chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng việt: 01 bản sao (có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã hoặc mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ)
Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng - (01 bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã hoặc bản sao chụp có mang theo bản chính để đối chiếu)
Chứng minh nhân dân: 01 bản sao (có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã hoặc mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ)
02 ảnh màu 3x4 chụp trong 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai Kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Tải về
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí 300.000 đồng/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng hạng 1 không qua hạng 2) - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-265866-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28